Home

“De mens moet weer heer en meester over zijn lichaam worden, zodat hij de genezing in zijn lichaam kan ervaren.”

Voor zijn sterven zei Bruno Gröning:

“Daar kan ik meer doen dan hier. Wie mij roept, zal ik helpen. Wie hulp nodig heeft, zal ik helpen. Ik ben jullie vriend en zal dat altijd blijven”.

En zo is het gebeurd. Ook na zijn dood gaan de genezingen door en blijven mensen hulp ontvangen in de meest uiteenlopende situaties.

Kom naar een van onze bijeenkomsten en ervaar hoe het is om de goddelijke kracht op te nemen.


heeft het leven zin?                bestaan wonderen echt?

gezondheid       opgebrand?       depressief?       Kracht

Is dit alles wat er is    stilte             rust                     inzicht   

                       verslaving                      g e n e z i n g


Midden vorige eeuw was de diepgelovige Bruno Gröning in Duitsland een fenomeen.
Alleen al door zijn aanwezigheid en door te spreken genazen mensen.
Dit gebeurde niet alleen in zijn nabijheid, maar ook op afstand.
Toen dat bekend werd, stroomden duizenden mensen toe.
Bijbelse taferelen waren het gevolg: blinden konden zien, lammen konden lopen.

“Ik ben het niet die geneest – de goddelijke kracht helpt en geneest, ik ben slechts een instrument van God”.
Hij is, zo als hij zelf zegt, de kleine monteur die de verbinding met God in de mens weer herstelt. Door deze verbinding kan de goddelijke energie weer door het lichaam stromen (Heilstrom) en kan genezing plaatsvinden van geestelijk- en lichamelijk leed.
Hij leert ons hoe deze kracht weer op te nemen die duizenden mensen over de hele wereld, troost, liefde en heling heeft gebracht.
Dat ook nu, na zijn dood, de kracht nog werkt, bewijzen de vele genezingsberichten.

Leven en werk

Bruno Gröning werd geboren in Dantzig in 1906 in een eenvoudig arbeidersgezin. Hij was zich al van jongsaf aan van zijn missie hier op aarde bewust. Zijn hele leven stond in het teken van liefde en goedheid. Waar hij verscheen, verstomden ruzies, werden dieren rustig en gebeurden er spontane genezingen. Hij liet zich nooit voorstaan op zijn bijzondere krachten, leidde zo veel mogelijk een ‘normaal’ leven, trouwde, werd vader en had allerlei baantjes. Nooit heeft hij ook maar een cent aangenomen voor hulp die hij gaf.

 

 

 

 

 

Pas in 1949, toen er een zeer spectaculaire genezing plaatsgevonden had, kwam hij in de publiciteit. Daarop begonnen van heinde en verre mensen toe te stromen. In het na-oorlogse Duitsland was de lichamelijke nood en de zielenood natuurlijk zeer groot. Het is gebeurd dat er mensenmassa’s van 30.000 personen om hem heen stonden en dat er honderden mensen spontane genezingen kregen, alleen maar door in zijn nabijheid te zijn. Ooggetuigen berichten dat ‘lammen gingen lopen, blinden gingen zien en doven gingen horen’. Zijn motto was: ‘Ik ben niets – God is alles; Hij is de grootste arts’.

Zijn taak

Bruno Grönings taak is ons te leren waarom wij op aarde zijn, hoe wij weer onder de goddelijke leiding kunnen komen en hoe ons los te maken van negativiteit en lijden. Hij leert ons dat bij God niets onmogelijk is. Dat men zich te allen tijde kan losmaken van alles wat het leven bezwaart en dat de goddelijke kracht altijd aanwezig is.

Hij heeft als het ware het ontvangstapparaat bij de mens opgespoord, zodat wij de goddelijke genezingskracht weer in ons lichaam kunnen opnemen.

Ook in Deze Tijd

Hulp in deze tijd

Veel van de mensen, die zich nu nog met zijn leer bezighouden, zijn op wonderbaarlijke wijze genezen van lichamelijke belastingen en/of ontvingen hulp bij geestelijke problemen. Mensen, die jarenlang van dokter naar dokter gelopen zijn en te horen kregen dat hun kwaal ongeneeslijk was, functioneren weer normaal. Depressieve en gestresste mensen zien het leven weer zitten. De levensvreugde neemt toe, inzichten groeien en de omgang met dagelijkse problemen wordt makkelijker.

Vaak verandert het leven van de persoon in kwestie totaal.

De heilstroom

In de loop der tijden zijn er altijd al genezers, zieners en ‘wegwijzers’ geweest.

Wat Bruno Gröning zo bijzonder maakt, is dat hij voor ons de verbinding met God weer heeft hersteld, zodat wij,  op elk moment en waar dan ook, de verbinding met de goddelijke genezingbrengende kracht kunnen ervaren.

Dit zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Boeken

Bruno Gröning Toespraken 1949-1951

Boek • paperback

Prijs 23,95

Te bestellen bij o.a. https://www.boekenbestellen.nl

Binding : Paperback
Distributievorm : Boek (print, druk)
Formaat : 170mm x 240mm
Aantal pagina’s : 306
Uitgeverij : Stichting voor Psychische-, Geestelijke en natuurlijke Levensprincipes
ISBN : 9789464430028
Datum publicatie : 08-2021

Deze 1e uitgave met vertaalde voordrachten van de destijds als “Wonderdokter” bestempelde Bruno Gröning (1906-1959) worden de mensen uit zijn tijd erop gewezen dat, wat wij als ziekte bestempelen, geestelijk als een uitwerking van “het kwaad” kan worden bestempeld. In zijn vele voordrachten, tijdens welke velen “als ongeneeslijk ziek” bestempelde mensen een wonderbaarlijke genezing ondergingen wordt deze werking van het kwaad gedetailleerd uitgelegd. In al zijn voordrachten is telkens de kernboodschap dat de mens zich, via de verbinding met God, los moet maken van het kwaad waardoor, middels opname van de “Heilstroom”, zich de lichamelijke genezing automatisch kan voltrekken. Om opname van de “Heilstroom” weer mogelijk te maken heeft Bruno deze brug naar God, die in de loop der eeuwen verloren was gegaan, weer hersteld. Hij noemt zich daarom ook wel vaker “de kleine monteur” en ziet zichzelf daarom alleen maar als een wegwijzer om de mensen weer de weg terug naar God te wijzen. Dat deze boodschap nog steeds actueel is blijkt uit de vele mensen die zoekende zijn in een doolhof van geneeswijzen en levensstijlen. Hij zei na mijn dood zullen mijn handen niet meer gebonden zijn door aardse wetten, dan zal men inzien, dat ik midden onder hen ben! Ze hoeven zich maar te openen en ze zullen mij voelen! Ze hoeven hun hart slechts aan de ‘Heilstroom’, deze onoverwinnelijke, alles doorstralende genezende kracht over te geven, dan zullen ze ‘HET’ zowel toen als nu voelen en soms nog sterker dan toen!’

Verkrijgbaar bij boekenbestellen.nl, binnenkort bij Bol.com of steun uw lokale boekhandel.

Binding : Paperback
Distributievorm : Boek (print, druk)
Formaat : 170mm x 240mm
Aantal pagina’s : 287
Uitgeverij : Stichting voor Psychische, – Geestelijke en Natuurlijke Levensprincipes
ISBN : 9789464436303
Datum publicatie : 07-2022

Dat de leer van Bruno Gröning onverminderd in de belangstelling staat is niet zo vreemd. In deze tijd van ontkerkelijking en wankelende zekerheden wordt gezocht naar antwoorden op levensvragen.

Het is ook geen toeval dat onlangs een nieuwe documentaire met tijdgetuigen verscheen: “Bruno Gröning” van Thomas Busse.

Bruno Gröning (Danzig 30 mei 1906 – Parijs 26 januari 1959) was als kind al heel bijzonder: alleen al door zijn aanwezigheid genazen mensen. Maar nog  liever ging hij naar het bos. Daar sprak hij tegen de dieren die anders zo schuw waren en hij genas ze als ze ziek waren.

 Hij was begin 40 toen hij bij het grote publiek bekend werd. Tot wel 30.000 duizend zieke mensen per dag uit heel Duitsland en het buitenland reisden naar Herford. De mensen luisterden naar zijn toespraken en ze genazen spontaan van hun ziekten zoals blindheid, doofheid en verlamming.  Hierover leest u in het eerste boek vertalingen van 1949 tot 1951.

Dit tweede boek begint in 1955. Sinds Herford rolde de  sensatiepers over hem heen,  artsen en wetenschappers protesteerden en Bruno kreeg een verbod om te genezen, met als reden dat hij daar de dipoma’s niet voor had. Het boek bevat ook een openhartig verslag van zijn vrouw Josette, die de lezer meeneemt  naar de onwaarschijnlijke tegenwerking in zijn leven en werk. Ondanks het genezingsverbod heeft Bruno tot aan zijn dood altijd mensen in nood geholpen.

We komen tot een verdere verdieping van de thema’s zoals Godsverbondenheid, Onze levensweg, Orde en wanorde en de Rust tegen. Hij geeft ons een zeer duidelijke uitleg en handvatten hoe wij als mensen moeten handelen om weer op de weg terug naar God te komen. Bruno is hierin alleen een helper of monteur die onze ziel weer verbindt met God zodat wij de verloren gegane weg weer kunnen vervolgen en anderen ook te inspireren deze weg ook te gaan.

 

 
LeesFragementen
Wat je zaait zul je oogsten uit de voordracht “de Mier”. 

Wat de mens zaait, zal hij oogsten. Nou, als u iets lelijks gezaaid heeft, dan heeft u het slechte in u opgenomen. En dat, wat u in uzelf heeft opgenomen, geeft u door, en dat komt weer naar u terug. Wie deze ervaring nog niet gehad heeft, nou die is gauw aan de beurt.
De mens moet weten, waarom hij hier op deze goddelijke aarde, zoals hij zegt, een leven lang mag zijn. En waarom God hem dit ene – zijn lichaam in bruikleen heeft gegeven.
Als hij echter weer ten prooi valt aan het kwade, als hij weer naar het kwade luistert, als hij kwade gedachten in zich opneemt, dan zal hij langzamerhand het goede werkelijk weer verliezen.
Ja, u hebt geloofd dat dit zomaar ging, en nu komt Gröning, zoals u dat gewend bent van mensen als u naar de dokter, naar de therapeut gaat, die maakt daar dan zo’n hocus-pocus en – klaar.
Nee, vrienden, zo is dat niet.
Het komt niet op Gröning, maar het komt op uzelf aan.
Het helpt immers helemaal niets.
Het komt ook niet op God aan, het komt op u aan.
God doet al het juiste. God heeft alles al bestemd. Alleen moet u geloven.
Ik weet dat mensen tegenwoordig zozeer met zichzelf zijn ingenomen; zij staan hierboven.
“Wie gelooft er tegenwoordig nog in God, dat is toch een sprookje.
Nou ja, een religie moet je wel hebben en de domme moet je op de een of andere manier ergens naartoe leiden en die moet je dan laten geloven dat er een God bestaat”

Ook zulke mensen bestaan er.

Ik kan ook niet genezen. Maar ik kan u, ik kan ieder mens naar het heil leiden.
Ik kan helpen en dan aan ieder mens de verbinding teruggeven die hij werkelijk nodig heeft,
de verbinding met God.
God geeft hem immers alles, maar hij leert er niets van als God hem dat ene zo zou geven.
Hij heeft het recht niet, ook niet het minste recht, ook maar het geringste te verlangen –
verkrijgen kan hij het slechts.
Als hij, de mens, zich van het kwade losmaakt, als hij de wil heeft het goede, het Goddelijke in zich op te nemen, dan doet hij het juiste, dan zal hij dat ook aan zichzelf, aan zijn eigen lichaam voelen.
Verlangen, ”eisen”, kunnen we niets, helemaal niets.

Bruno Gröning (Danzig 30 mei 1906 – Parijs 26 januari 1959) was als kind al heel bijzonder: alleen al door zijn aanwezigheid genazen mensen en de genezingen gaan nog steeds door. Dat de leer van Bruno Gröning onverminderd in de belangstelling staat is niet zo vreemd. In deze tijd van ontkerkelijking en wankelende zekerheden wordt gezocht naar antwoorden op levensvragen. 

Het 3e deel van onze uitgaven met voordrachten begint op 5 oktober 1958 en Bruno is met vele vrienden een weekend bijeen in de “Deisterpforte” in Springe. Hij vertelt zijn ervaringen als Russisch krijgsgevangene en hoe zijn vluchtelingenwerk na de 2e wereldoorlog is ontstaan. Wat in dit deel ook is opgenomen is de oprichtingsvergadering van de nu nog bestaande “Verein zur Förderung seelisch-geistiger und natürlicher Lebensgrundlagen” die op 4 december 1958 is opgericht. In de laatste bijeenkomst met zijn intiemste vrienden op 26 december 1958 legt hij nog eens indringend uit waarom Godsverbondenheid, het loslaten van het kwaad, het opnemen van de goddelijke heilstroom, het leven in de Goddelijke orde, de invloed van het kwaad op familie en de directe omgeving en rust en orde zeer belangrijk zijn voor de mens. Omdat Bruno zijn einde voelde naderen vertelt hij ook hoe zijn werk na zijn overlijden in de verschillende groepen met Bruno vrienden moet worden voortgezet en dat de mensen in deze groepen liefdevol en zonder afgunst jegens elkaar moeten samenwerken. Deze groepsbijeenkomsten zijn belangrijk omdat het kwaad in de wereld te sterk is voor de individuele mens. In groepsverband kunnen de mensen elkaar helpen omdat, net als bij communicerende vaten, de heilstroom zo over de groep wordt verdeeld dat degenen die op een laag energieniveau zitten meer stroom ontvangen dan degenen die voldoende stroom in hun lichaam hebben. Bruno is en blijft de kleine monteur die iedereen zal helpen zijn ziel weer met God te verbinden.

275 pagina’s 

Prijs 24,95

Voor snelste levering te bestellen bij de uitgeverij Boekenbestellen: 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/bruno-groning-laatste-toespraken-5-okt-1958-1959/55155

Of bestel het bij uw plaatselijke boekhandel.  Binnen afzienbare tijd ook bij Bol.com

Film- en Geluidsfragment

 

Beeldmateriaal

Scroll door naar 6 minuten 30 seconden voor het fragment met Bruno Gröning

Klik hier voor de link naar Welt im Film

 

Geluidsopname

Tekst:

“Dieses Tonband bitte ich dann genauestens abzuhören und den Freunden selbst mit hören zu lassen, damit auch sie diese, meine(n) Worten lauschen und diese Lehre so in sich aufnehmen, damit sie auch wirklich nicht was, sondern das davon haben, was sie sich schon lange erhofft, schon lange ersehnt haben.”

In het geluidsfragment hoort u hoe Bruno Gröning de gemeenschapsleiders instrueert om aandachtig te luisteren:

Ik vraag je om aandachtig naar deze band te luisteren en aan de vrienden te laten horen, zodat ook zij naar mijn woorden kunnen luisteren en deze leer zo in zich opnemen, dat ze ook werkelijk niet wat, maar dat krijgen wat ze al lang hoopten, al lange tijd hebben verlangd.”

 

Radiotoespraak  (Transcriptie)

Lieve genezingzoekenden,

Iedere zieke moet zo gaan zitten, dat zijn lichaam vrij is. (ontspannen)

Iedere genezing zoekende kan slechts dan ontvangen als hij zich van zijn lijden vrij maakt.

(er niet meer aan denkt)

Van zijn lijden vrij maken betekent:

Let er op wat er op dit moment in uw lichaam gebeurt.

Neem afstand van uw ziekte. Geef het aan mij. Ik neem het .

Luister naar uw innerlijke  stem en dan hebt u alles.

Het vreemde gevoel dat u krijgt, dat is de genezing, dat wil zeggen U bent aangesproken (geraakt) en de genezing gaat dan automatisch verder.

Gröning is een zender. Ja, Een ontvanger kan  niets anders ontvangen dan de zender uitzendt

En zo zend ik u hiermee de genezende golf. Neemt u die op.

En als die zover door uw lichaam is gegaan, let dan op uw lichaam wat er verder gebeurt.

Laat meerdere dagen verstrijken. Keer in stilte naar binnen in uw lichaam; concentreert u zich op hetgeen er in uw lichaam gebeurt.

Ik weet dat de genezing ook hier via de ether tot u kan komen.

Er is veel dat niet verklaard kan worden, maar er is niets dat niet kan gebeuren.

Ik mag niet nalaten u het volgende mee te delen

Als u onder medische behandeling bent geweest, gaat u dan naderhand terug voor een medische controle.

Maar waarom genees ik?

Dat moet ik u hier ook mededelen.

Ik genees om de mens weer op de ware goddelijke weg terug te brengen; omdat ik precies weet dat hij zijn geloof in onze Heer God verloren heeft.

En daarom, omdat hij geen geloof meer heeft gehad, moest het hem wel slecht gaan. En dit slechte is de ziekte.

Het is namelijk zo dat velen helemaal niet weten hoe zo’n genezing tot stand kan komen. Het is echter teveel om U dit nu allemaal uit te leggen

Volgt u nu mijn aanwijzingen zo op, zodat u datgene zult ontvangen wat u voor uw gezondheid nodig hebt.