Veelgestelde vragen

Hoe gaat dat bij jullie?

Wij zijn een stichting, wij hebben geen leden. Je hoeft je niet op te geven.

Hoe verloopt de bijeenkomst?

Wij stellen ons in op de goddelijke bron. Dit doen wij met mooie, vaak klassieke muziek. Er wordt voorgelezen uit een van de geïnspireerde voordrachten van Bruno Gröning, soms wordt naar een geluidsopname van hem geluisterd.

Ik kan toch gewoon bidden, daar heb ik Bruno Gröning toch niet voor nodig?

In de loop der jaren is men de verbinding met God, de Eeuwige, de Ene verloren. Mozes ‘wandelde met God’ en sprak nog met Hem. Bruno Gröning brengt de verbinding, als wij dat willen, weer tot stand, zodat wij de goddelijke energie kunnen opnemen. Het ‘levende water’ stroomt weer door je lichaam. Dat was zijn missie op aarde.

Gaat het van een kerk of sekte uit?

Nee. Bruno Gröning zei: Ik ben weliswaar in een katholieke familie geboren en daarin ook opgegroeid, maar ik heb nooit een innerlijke relatie met de rituelen van de kerk gevonden, voor mij was het goddelijke het eerste en zal het ook blijven.

Is het een soort gebedsgenezing?

Nee.

Wat kost het?

Vrijwillige bijdrage.