Leesfragment en publicaties

Bruno Gröning Toespraken 1949-1951

Boek • paperback

Prijs 23,95

Te bestellen bij o.a. https://www.boekenbestellen.nl

Binding : Paperback
Distributievorm : Boek (print, druk)
Formaat : 170mm x 240mm
Aantal pagina’s : 306
Uitgeverij : Stichting voor Psychische-, Geestelijke en natuurlijke Levensprincipes
ISBN : 9789464430028
Datum publicatie : 08-2021

Deze 1e uitgave met vertaalde voordrachten van de destijds als “Wonderdokter” bestempelde Bruno Gröning (1906-1959) worden de mensen uit zijn tijd erop gewezen dat, wat wij als ziekte bestempelen, geestelijk als een uitwerking van “het kwaad” kan worden bestempeld. In zijn vele voordrachten, tijdens welke velen “als ongeneeslijk ziek” bestempelde mensen een wonderbaarlijke genezing ondergingen wordt deze werking van het kwaad gedetailleerd uitgelegd. In al zijn voordrachten is telkens de kernboodschap dat de mens zich, via de verbinding met God, los moet maken van het kwaad waardoor, middels opname van de “Heilstroom”, zich de lichamelijke genezing automatisch kan voltrekken. Om opname van de “Heilstroom” weer mogelijk te maken heeft Bruno deze brug naar God, die in de loop der eeuwen verloren was gegaan, weer hersteld. Hij noemt zich daarom ook wel vaker “de kleine monteur” en ziet zichzelf daarom alleen maar als een wegwijzer om de mensen weer de weg terug naar God te wijzen. Dat deze boodschap nog steeds actueel is blijkt uit de vele mensen die zoekende zijn in een doolhof van geneeswijzen en levensstijlen. Hij zei na mijn dood zullen mijn handen niet meer gebonden zijn door aardse wetten, dan zal men inzien, dat ik midden onder hen ben! Ze hoeven zich maar te openen en ze zullen mij voelen! Ze hoeven hun hart slechts aan de ‘Heilstroom’, deze onoverwinnelijke, alles doorstralende genezende kracht over te geven, dan zullen ze ‘HET’ zowel toen als nu voelen en soms nog sterker dan toen!’

Wat je zaait zul je oogsten

Wat de mens zaait, zal hij oogsten. Nou, als u iets lelijks gezaaid heeft, dan heeft u het slechte in u opgenomen. En dat, wat u in uzelf heeft opgenomen, geeft u door, en dat komt weer naar u terug. Wie deze ervaring nog niet gehad heeft, nou die is gauw aan de beurt.
De mens moet weten, waarom hij hier op deze goddelijke aarde, zoals hij zegt, een leven lang mag zijn. En waarom God hem dit ene – zijn lichaam in bruikleen heeft gegeven.
Als hij echter weer ten prooi valt aan het kwade, als hij weer naar het kwade luistert, als hij kwade gedachten in zich opneemt, dan zal hij langzamerhand het goede werkelijk weer verliezen.
Ja, u hebt geloofd dat dit zomaar ging, en nu komt Gröning, zoals u dat gewend bent van mensen als u naar de dokter, naar de therapeut gaat, die maakt daar dan zo’n hocus-pocus en – klaar.
Nee, vrienden, zo is dat niet.
Het komt niet op Gröning, maar het komt op uzelf aan.
Het helpt immers helemaal niets.
Het komt ook niet op God aan, het komt op u aan.
God doet al het juiste. God heeft alles al bestemd. Alleen moet u geloven.
Ik weet dat mensen tegenwoordig zozeer met zichzelf zijn ingenomen; zij staan hierboven.
“Wie gelooft er tegenwoordig nog in God, dat is toch een sprookje.
Nou ja, een religie moet je wel hebben en de domme moet je op de een of andere manier ergens naartoe leiden en die moet je dan laten geloven dat er een God bestaat”

Ook zulke mensen bestaan er.

Ik kan ook niet genezen. Maar ik kan u, ik kan ieder mens naar het heil leiden.
Ik kan helpen en dan aan ieder mens de verbinding teruggeven die hij werkelijk nodig heeft,
de verbinding met God.
God geeft hem immers alles, maar hij leert er niets van als God hem dat ene zo zou geven.
Hij heeft het recht niet, ook niet het minste recht, ook maar het geringste te verlangen –
verkrijgen kan hij het slechts.
Als hij, de mens, zich van het kwade losmaakt, als hij de wil heeft het goede, het Goddelijke in zich op te nemen, dan doet hij het juiste, dan zal hij dat ook aan zichzelf, aan zijn eigen lichaam voelen.
Verlangen,”eisen”, kunnen we niets, helemaal niets.

Fragmenten uit de voordracht ‘De Mier”.

De uitgave van deze voordracht in boekvorm van 21  pagina’s is verkrijgbaar bij de stichting.

Verkrijgbare voordrachten in Nederlandse vertaling: