Boeken

Bruno Gröning Toespraken 1949-1951

Boek • paperback

Prijs € 23,95

Te bestellen bij o.a. https://www.boekenbestellen.nl

Binding : Paperback
Distributievorm : Boek (print, druk)
Formaat : 170mm x 240mm
Aantal pagina’s : 306
Uitgeverij : Stichting voor Psychische-, Geestelijke en natuurlijke Levensprincipes
ISBN : 9789464430028
Datum publicatie : 08-2021

Deze 1e uitgave met vertaalde voordrachten van de destijds als “Wonderdokter” bestempelde Bruno Gröning (1906-1959) worden de mensen uit zijn tijd erop gewezen dat, wat wij als ziekte bestempelen, geestelijk als een uitwerking van “het kwaad” kan worden bestempeld. In zijn vele voordrachten, tijdens welke velen “als ongeneeslijk ziek” bestempelde mensen een wonderbaarlijke genezing ondergingen wordt deze werking van het kwaad gedetailleerd uitgelegd. In al zijn voordrachten is telkens de kernboodschap dat de mens zich, via de verbinding met God, los moet maken van het kwaad waardoor, middels opname van de “Heilstroom”, zich de lichamelijke genezing automatisch kan voltrekken. Om opname van de “Heilstroom” weer mogelijk te maken heeft Bruno deze brug naar God, die in de loop der eeuwen verloren was gegaan, weer hersteld. Hij noemt zich daarom ook wel vaker “de kleine monteur” en ziet zichzelf daarom alleen maar als een wegwijzer om de mensen weer de weg terug naar God te wijzen. Dat deze boodschap nog steeds actueel is blijkt uit de vele mensen die zoekende zijn in een doolhof van geneeswijzen en levensstijlen. Hij zei na mijn dood zullen mijn handen niet meer gebonden zijn door aardse wetten, dan zal men inzien, dat ik midden onder hen ben! Ze hoeven zich maar te openen en ze zullen mij voelen! Ze hoeven hun hart slechts aan de ‘Heilstroom’, deze onoverwinnelijke, alles doorstralende genezende kracht over te geven, dan zullen ze ‘HET’ zowel toen als nu voelen en soms nog sterker dan toen!’

Bruno Gröning Toespraken  1955-1958

Boek • paperback

Prijs € 24,50

Binding : Paperback
Distributievorm : Boek (print, druk)
Formaat : 170mm x 240mm
Aantal pagina’s : 287
Uitgeverij : Stichting voor Psychische, – Geestelijke en Natuurlijke Levensprincipes
ISBN : 9789464436303
Datum publicatie : 07-2022

Dat de leer van Bruno Gröning onverminderd in de belangstelling staat is niet zo vreemd. In deze tijd van ontkerkelijking en wankelende zekerheden wordt gezocht naar antwoorden op levensvragen. Het is ook geen toeval dat onlangs een nieuwe documentaire met tijdgetuigen verscheen: “Bruno Gröning” van Thomas Busse.

Bruno Gröning (Danzig 30 mei 1906 – Parijs 26 januari 1959) was als kind al heel bijzonder: alleen al door zijn aanwezigheid genazen mensen. Maar nog  liever ging hij naar het bos. Daar sprak hij tegen de dieren die anders zo schuw waren en hij genas ze als ze ziek waren.

 Hij was begin 40 toen hij bij het grote publiek bekend werd. Tot wel 30.000 duizend zieke mensen per dag uit heel Duitsland en het buitenland reisden naar Herford. De mensen luisterden naar zijn toespraken en ze genazen spontaan van hun ziekten zoals blindheid, doofheid en verlamming.  Hierover leest u in het eerste boek vertalingen van 1949 tot 1951.

Dit tweede boek begint in 1955. Sinds Herford rolde de  sensatiepers over hem heen,  artsen en wetenschappers protesteerden en Bruno kreeg een verbod om te genezen, met als reden dat hij daar de dipoma’s niet voor had. Het boek bevat ook een openhartig verslag van zijn vrouw Josette, die de lezer meeneemt  naar de onwaarschijnlijke tegenwerking in zijn leven en werk. Ondanks het genezingsverbod heeft Bruno tot aan zijn dood altijd mensen in nood geholpen.

We komen tot een verdere verdieping van de thema’s zoals Godsverbondenheid, Onze levensweg, Orde en wanorde en de Rust tegen. Hij geeft ons een zeer duidelijke uitleg en handvatten hoe wij als mensen moeten handelen om weer op de weg terug naar God te komen. Bruno is hierin alleen een helper of monteur die onze ziel weer verbindt met God zodat wij de verloren gegane weg weer kunnen vervolgen en anderen ook te inspireren deze weg ook te gaan.

LeesFragementen
Wat je zaait zul je oogsten uit de voordracht “de Mier”

Wat de mens zaait, zal hij oogsten. Nou, als u iets lelijks gezaaid heeft, dan heeft u het slechte in u opgenomen. En dat, wat u in uzelf heeft opgenomen, geeft u door, en dat komt weer naar u terug. Wie deze ervaring nog niet gehad heeft, nou die is gauw aan de beurt.
De mens moet weten, waarom hij hier op deze goddelijke aarde, zoals hij zegt, een leven lang mag zijn. En waarom God hem dit ene – zijn lichaam in bruikleen heeft gegeven.
Als hij echter weer ten prooi valt aan het kwade, als hij weer naar het kwade luistert, als hij kwade gedachten in zich opneemt, dan zal hij langzamerhand het goede werkelijk weer verliezen.
Ja, u hebt geloofd dat dit zomaar ging, en nu komt Gröning, zoals u dat gewend bent van mensen als u naar de dokter, naar de therapeut gaat, die maakt daar dan zo’n hocuspocus en – klaar.
Nee, vrienden, zo is dat niet.
Het komt niet op Gröning, maar het komt op uzelf aan.
Het helpt immers helemaal niets.
Het komt ook niet op God aan, het komt op u aan.
God doet al het juiste. God heeft alles al bestemd. Alleen moet u geloven.
Ik weet dat mensen tegenwoordig zozeer met zichzelf zijn ingenomen; zij staan hierboven.
“Wie gelooft er tegenwoordig nog in God, dat is toch een sprookje.
Nou ja, een religie moet je wel hebben en de domme moet je op de een of andere manier ergens naartoe leiden en die moet je dan laten geloven dat er een God bestaat”

Ook zulke mensen bestaan er.

Ik kan ook niet genezen. Maar ik kan u, ik kan ieder mens naar het heil leiden.
Ik kan helpen en dan aan ieder mens de verbinding teruggeven die hij werkelijk nodig heeft,
de verbinding met God.
God geeft hem immers alles, maar hij leert er niets van als God hem dat ene zo zou geven.
Hij heeft het recht niet, ook niet het minste recht, ook maar het geringste te verlangen –
verkrijgen kan hij het slechts.
Als hij, de mens, zich van het kwade losmaakt, als hij de wil heeft het goede, het Goddelijke in zich op te nemen, dan doet hij het juiste, dan zal hij dat ook aan zichzelf, aan zijn eigen lichaam voelen. Verlangen, ”eisen”, kunnen we niets, helemaal niets.

Bruno Gröning laatste Toespraken 1958 – 1959

Boek • paperback

Prijs € 24,95

Binding : Paperback
Distributievorm : Boek (print, druk)
Formaat : 170mm x 240mm
Aantal pagina’s : 269
Uitgeverij : Stichting voor Psychische, – Geestelijke en Natuurlijke Levensprincipes
ISBN : 9789464438697
Datum publicatie : 06-2023

Bruno Gröning (Danzig 30 mei 1906 – Parijs 26 januari 1959) was als kind al heel bijzonder: alleen al door zijn aanwezigheid genazen mensen en de genezingen gaan nog steeds door. Dat de leer van Bruno Gröning onverminderd in de belangstelling staat is niet zo vreemd. In deze tijd van ontkerkelijking en wankelende zekerheden wordt gezocht naar antwoorden op levensvragen. 

Het 3e deel van onze uitgaven met voordrachten begint op 5 oktober 1958 en Bruno is met vele vrienden een weekend bijeen in de “Deisterpforte” in Springe. Hij vertelt zijn ervaringen als Russisch krijgsgevangene en hoe zijn vluchtelingenwerk na de 2e wereldoorlog is ontstaan. Wat in dit deel ook is opgenomen is de oprichtingsvergadering van de nu nog bestaande “Verein zur Förderung seelisch-geistiger und natürlicher Lebensgrundlagen” die op 4 december 1958 is opgericht. In de laatste bijeenkomst met zijn intiemste vrienden op 26 december 1958 legt hij nog eens indringend uit waarom Godsverbondenheid, het loslaten van het kwaad, het opnemen van de goddelijke heilstroom, het leven in de Goddelijke orde, de invloed van het kwaad op familie en de directe omgeving en rust en orde zeer belangrijk zijn voor de mens. Omdat Bruno zijn einde voelde naderen vertelt hij ook hoe zijn werk na zijn overlijden in de verschillende groepen met Bruno vrienden moet worden voortgezet en dat de mensen in deze groepen liefdevol en zonder afgunst jegens elkaar moeten samenwerken. Deze groepsbijeenkomsten zijn belangrijk omdat het kwaad in de wereld te sterk is voor de individuele mens. In groepsverband kunnen de mensen elkaar helpen omdat, net als bij communicerende vaten, de heilstroom zo over de groep wordt verdeeld dat degenen die op een laag energieniveau zitten meer stroom ontvangen dan degenen die voldoende stroom in hun lichaam hebben. Bruno is en blijft de kleine monteur die iedereen zal helpen zijn ziel weer met God te verbinden.

275 pagina’s 

Prijs 24,95

Voor snelste levering te bestellen bij de uitgeverij Boekenbestellen: 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/bruno-groning-laatste-toespraken-5-okt-1958-1959/55155

Of bestel het bij Bol. of bij uw plaatselijke boekhandel.