Leven en werk

Bruno Gröning werd geboren in Dantzig in 1906 in een eenvoudig arbeidersgezin. Hij was zich al van jongs af aan van zijn missie hier op aarde bewust. Zijn hele leven stond in het teken van liefde en goedheid. Waar hij verscheen, verstomden ruzies, werden dieren rustig en gebeurden er spontane genezingen. Hij liet zich nooit voorstaan op zijn bijzondere krachten, leidde zo veel mogelijk een ‘normaal’ leven, trouwde, werd vader en had allerlei baantjes. Nooit heeft hij ook maar een cent aangenomen voor hulp die hij gaf.

Pas in 1949, toen er een zeer spectaculaire genezing plaatsgevonden had, kwam hij in de publiciteit. Daarop begonnen van heinde en verre mensen toe te stromen. In het naoorlogse Duitsland was de lichamelijke nood en de ziele nood natuurlijk zeer groot. Het is gebeurd dat er mensenmassa’s van 30.000 personen om hem heen stonden en dat er honderden mensen spontane genezingen kregen, alleen maar door in zijn nabijheid te zijn. Ooggetuigen berichten dat ‘lammen gingen lopen, blinden gingen zien en doven gingen horen’. Zijn motto was: ‘Ik ben niets – God is alles; Hij is de grootste arts’.

Zijn taak

Bruno Grönings taak is ons te leren waarom wij op aarde zijn, hoe wij weer onder de goddelijke leiding kunnen komen en hoe ons los te maken van negativiteit en lijden. Hij leert ons dat bij God niets onmogelijk is. Dat men zich te allen tijde kan losmaken van alles wat het leven bezwaart en dat de goddelijke kracht altijd aanwezig is.

Hij heeft als het ware het ontvangstapparaat bij de mens opgespoord, zodat wij de goddelijke genezingskracht weer in ons lichaam kunnen opnemen.